Η ΜΕΤΑΛΚΑΤ ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1982 με την εκτέλεση μηχανολογικών έργων σε βιομηχανίες μετάλλου.
Σήμερα, εκτός των άλλων, έχει εξελιχθεί και
ως εταιρία κατασκευής γερανογεφυρών ανεξαρτήτου μήκους, ύψους και ανυψωτικής ικανότητας (κατασκευή γερανογεφυρών από 1 έως 150 τόννους).

Αποτελεί δε το κύριο κατασκευαστή της KCI Koncranes στην Ελλάδα.