Η χρόνια παρουσία μας στο χώρο της βιομηχανίας κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερότητες και τη φύση της δουλειάς παραμένουμε πιστοί στο τρίπτυχο Ασφάλεια-Αξιοπιστία-Αποτέλεσμα

Στηριζόμενοι στο άριστο επίπεδό του προσωπικού μας, τη χρήση τελευταίων τεχνολογιών και κατάλληλων μηχανημάτων επιτυγχάνουμε άριστη συνεργασία με τους πελάτες μας.

Η μεγάλη εμπειρία σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις και η πληθώρα των έργων που έχουμε αναλάβει, αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για μας.

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε:


- τη κατασκευή και εγκατάσταση γραμμών παραγωγής, γραμμών διέλασης, γραμμών συσκευασίας και τυποποίησης και πάσης φύσης γραμμής εργοστασίου- τη συντήρηση χυτηρίων, πρεσών, κοπτικών μηχανημάτων, ραουλόδρομων, κ.α.

- απεγκατάσταση - μεταφορά - επανεγκατάσταση συνόλου βιομηχανικών μονάδων.

- οποιαδήποτε ειδική και εξεζητημένη μηχανολογική εφαρμογή σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας μετάλλου, αλουμινίου, πλαστικού, τροφίμων, κ.α.

 

 

Σεβόμενοι το πελάτη και γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της βιομηχανίας παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας με τη παράδοση και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται.