Η ΜΕΤΑΛΚΑΤ Α.Ε. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1982 με την εκτέλεση μηχανολογικών έργων, κυρίως σε βιομηχανίες μετάλλων και αλουμινίου. Ήτοι εγκαταστάσεις και συντηρήσεις βαρέων μηχανημάτων, κατασκευή κτιρίων, παταριών και πάσης φύσης μηχανολογικών εργασιών. Ορισμένοι εκ των μεγαλύτερων πελατών μας είναι οι: 

 

- ΕΛΒΑΛ

 

- ΧΑΛΚΟΡ

 

- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

- ΕΤΕΜ

 

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

 

- FITCO  

 

- ΤΕΚΑ SYSTEMS

 

- ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ ΣΟΒΕΛ

 

- ΜΑΪΛΗΣ GROUP

 

- CONSULTING CONSTRUCTION

 

- ΑΤΚΑ

 

- ABB